telefon/fax: 18 44 64 040

Sprawdź plan lekcji

Super Uczeń

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ „SUPER UCZEŃ”

ROK SZKOLNY 2018/2019

Wyciąg ze Statutu Szkoły.     


Wyróżnianie uczniów, którzy uzyskali najwyższe roczne oceny klasyfikacyjne:

W klasie III odznakę: „SUPER-UCZEŃ” otrzymuje uczeń, który w bieżącym roku szkolnym:

 • osiągał wyniki edukacyjne na poziomie 5 – 6 punktów,
 • odnosił sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
 • prezentował wysoki poziom kultury osobistej i wyróżniające zachowanie,
 • aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły;

W II i III etapie edukacyjnym odznakę: „SUPER-UCZEŃ” otrzymuje uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen wyższą niż 5,5 oraz wzorowe zachowanie;

SUPER-UCZEŃ zostaje wyróżniony poprzez:

 • odznaczenie pamiątkową plakietką, na której znajduje się logo i nazwa szkoły oraz napis: SUPER-UCZEŃ,
 • pochwałę Dyrektora Zespołu podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego,
 • wpis do Szkolnej Księgi Prymusów,
 • pochwałę zamieszczoną na stronie internetowej Zespołu;

Uczeń klasy VI, który uzyskał miano super-ucznia w klasie III, IV i V oraz zasłużył na to miano w klasie VI, otrzymuje odznakę: „SUPER-ABSOLWENT”;

Uczeń klasy, który uzyskał miano super-ucznia w klasie VII oraz zasłużył na to miano w klasie VIII, otrzymuje odznakę: „SUPER-ABSOLWENT”;

SUPER-ABSOLWENT zostaje wyróżniony poprzez:

 • odznaczenie pamiątkową plakietką, na której znajduje się logo i nazwa szkoły oraz napis: SUPER-ABSOLWENT,
 • umieszczenie zdjęcia i nazwiska ucznia na tablicy pamiątkowej super‑absolwentów,
 • umieszczenie zdjęcia i nazwiska ucznia w galerii super‑absolwentów na stronie internetowej Zespołu,
 • pochwałę zamieszczoną w lokalnej prasie.
Sprawdź plan lekcji