telefon/fax: 18 44 64 040

Sprawdź plan lekcji

Rada rodziców

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2019/2020

 

1.

Spotkanie organizacyjno – informacyjne z dyrektorem i z wychowawcami wg. harmonogramu

12  września 2019 r. (czwartek)

 

2.

Zebranie klasowe – omówienie wyników I półrocze

24 stycznia 2020 r. (piątek)

po klasyfikacji I półrocza

 

3.

Zebrania klasowe – omówienie i podsumowanie  wyników całorocznej pracy

20  maj  2020 r. (środa)

miesiąc przed klasyfikacją roczną

 

4.

Dni otwarte – rodzice spotykają się z nauczycielami:

6  listopada 2019 r. (środa)

16 grudnia 2019 r. (poniedziałek)

24 marca 2020 r. (wtorek)

 

Sprawdź plan lekcji