telefon/fax: 18 44 64 040

Sprawdź plan lekcji

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Ziemi Piwniczańskiej

w Piwnicznej-Zdroju


Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę:

 • 45 nauczycieli dyplomowanych
 • 2 nauczycieli mianowanych
 • 2 nauczycieli kontraktowych

Realizujemy autorskie programy nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez szkołę standardami.

Stosujemy najnowsze techniki i metody pracy.

Rozwijamy zdolności i zainteresowania.

Zapewniamy bezpieczny pobyt uczniów na terenie szkoły.

Dbamy o uczniów z trudnościami w nauce.

Pielęgnujemy tradycję i zwyczaje.

Prowadzimy naukę języka angielskiego od pierwszej klasy.


Baza dydaktyczna szkoły

 • wielofunkcyjne boisko sportowe
 • hala sportowa z 3 sektorami, trybunami, ścianką wspinaczkową oraz salka do gimnastyki korekcyjnej
 • biblioteka i czytelnia multimedialna
 • pracownia komputerowa
 • świetlica
 • 20 sal lekcyjnych, w tym 3 przeznaczone dla oddziałów przedszkolnych

Zapewniamy:

 • edukację na najwyższym poziomie, pozwalającą kontynuować naukę w renomowanych szkołach ponadpodstawowych
 • indywidualne podejście do każdego ucznia, poszanowanie jego godności
 • bezpieczeństwo – monitoring na terenie szkoły
 • pracownię komputerową z szybkim dostępem do Internetu
 • multimedialną czytelnię
 • ciekawe wycieczki krajoznawcze i wyjścia do kin, teatrów, muzeów
 • przyjazny pobyt w świetlicy
 • stałą opiekę pedagoga szkolnego
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy
 • opiekę medyczną pani pielęgniarki
 • możliwość uczestniczenia w konkursach i olimpiadach z różnych dziedzin

Współpracujemy ze środowiskiem pozaszkolnym mając na uwadze rozwój zdolności i zainteresowań naszych dzieci lub pomoc w nauce:

 • wizyty w miejscach użyteczności publicznej
 • organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych
 • wyjścia do kin, teatru, muzeów

Do tradycji Naszej Szkoły należy organizowanie imprez stałych:

 • Pasowanie uczniów klas I
 • zabawy andrzejkowe
 • bal karnawałowy
 • mikołajki
 • zawody sportowe o Puchar Dyrektora Szkoły
 • wigilie klasowe
 • jasełka
 • Dzień Dziecka
 • klasowe i szkolne turnieje wiedzy i umiejętności
 • Święto Szkoły

Sprawdź plan lekcji