telefon/fax: 18 44 64 040

Sprawdź plan lekcji

Nauczyciele

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA NAUCZANY PRZEDMIOT WYCHOWAWCA KLASY
mgr Zenon Citak informatyka dyrektor
mgr Anna Kulig geografia wicedyrektor
mgr Ewa Maślanka język polski
mgr Janina Polakiewicz język polski IV B
mgr Agata Pawlik-Pasionek język polski VII C
mgr Iwona Białowodzka język polski VI A
mgr Anna Stanczak-Łomnicka język polski
mgr Tomasz Bołoz historia/WOS/wdż VI B
mgr Krystyna Tomasiak język angielski V A
mgr Maria Kulig język angielski VIII A
mgr Aneta Kulig język angielski
mgr Katarzyna Lityńska język niemiecki
mgr Monika Kierczyńska matematyka
mgr Ewa Żywczak matematyka
mgr Grażyna Źrołka eduk.dla bezp./n.wspomag.
mgr Urszula Janik matematyka VI D
mgr Elżbieta Wąchała matematyka VII B
mgr inż. Józef Kulig fizyka/technika
mgr Urszula Cięciwa geografia/biologia VII A
mgr inż. Magdalena Izworska informatyka/
technika/chemia
mgr Sławomir Biel muzyka
mgr Marzena Źrałka informatyka/
technika
VIII B
mgr Grażyna Kożuch

informatyka/
plastyka/technika

mgr Jolanta Jochymek wychowanie fizyczne IV A
mgr Barbara Szyszka wych. fizyczne/
gimn.korekcyjna
mgr Józef Majda wychowanie fizyczne
mgr Marek Majda wychowanie fizyczne
mgr Maciej Jeżowski wychowanie fizyczne
mgr Adam Długosz wychowanie fizyczne V C
mgr Irena Koszkul edukacja wczesnoszkolna I B
mgr Renata Dziedzina edukacja wczesnoszkolna II A
p. Monika Przybyła edukacja wczesnoszkolna I A
mgr Ewelina Długosz edukacja wczesnoszkolna II B
mgr Halina Gromala edukacja wczesnoszkolna III A
mgr Maria Stanczak edukacja wczesnoszkolna III B
mgr Maria Izworska naucz. wspomagający
mgr Danuta Maślanka oddział przedszkolny 0 B
mgr Agata Przepióra oddział przedszkolny 0 A
mgr Kinga Cieślikowska oddział przedszkolny Średniaki
p.Teresa Nowak oddział przedszkolny Maluchy
p.Helena Źrałka oddział przedszkolny Maluchy
mgr Paulina Rychel n.wspom. w oddz. 0 B
mgr Małgorzata Sokołowska j.ang. w o.przedszkolnych
mgr Bernadeta Więcek pedagog
mgr Krystyna Dziedzina biblioteka
mgr Małgorzata Sekuła biblioteka
mgr Joanna Chałak nauczyciel wspomagający
mgr Lidia Łomnicka zaj.korekcyjno-komp.
mgr Katarzyna Bogucka logopeda
ks.mgr Krzysztof Czech religia
ks.mgr Janusz Balasa religia
ks.mgr Andrzej Tarasek religia

Sprawdź plan lekcji